Archives quotidiennes :

Marie Zolamian, NowBelgiumNow, Antwerpen

groepstentoonstelling met beginnende kunstenaars uit België/
exposition de groupe réunissant des jeunes artistes belges

Nicolas Buissart, Jonathan De Winter, Andrea Galiazzo, Filip Gilissen,
Lien Hüwels, Adrien Lucca, Karl Philips, Adrien Tirtiaux, Marie Zolamian

kunstenaars uitgenodigd door/artistes invités par Ulrike Lindmayr en/et Stella Lohaus

opening/vernissage: zaterdag/samedi 8 oktober/octobre 2011, vanaf/dès 18 uur/h

20u00: performance Jonathan De Winter, Gerard Meurant en/et Gill Koekelmans
tentoonstelling van 9 oktober t/m 20 november 2011/
exposition du 9 octobre au 20 novembre 2011

finissage 20 november/novembre: 18 uur/h performance Jonathan De Winter, Gerard Meurant en/et Gill Koekelmans

drie locaties gelegen in de/trois lieux dans la Lange Leemstraat:
Lange Leemstraat 387
poortgebouw voormalige HISK/portail de l’ancien HISK (‘t Groen Kwartier)
gelijkvloers tegenover/rez-de-chaussée en face du Lange Leemstraat 387 (Hospitaalplein 1)
openingsuren: zaterdag & zondag 14 – 19 uur en op afspraak/
heures d’ouverture: samedis & dimanches 14h à 19h et sur rendez-vous

De ambitie van dit tentoonstellingsproject is het initiëren van een artistiek discours dat los staat van de beperkende cultuurpolitieke tendensen van de verschillende gemeenschappen in dit land. Het resultaat van de uitgebreide prospectie, een grote « ateliertour » langs de verschillende steden zoals Antwerpen, Gent, Brussel, Hasselt, Mons, Charleroi, Liège, … is een bondige selectie van negen kunstenaars.
Treffend in het (jonge) oeuvre van de uitgenodigde kunstenaars is hun maatschappelijke betrokkenheid die vanuit heel verschillende methoden tot uiting komt. Sommigen opereren via infiltratie, anderen laten zich inspireren door de geschiedenis van de locatie, of proberen via de ontwikkeling van hun eigen universum een greep op de wereld te krijgen.
De tentoonstelling NowBelgiumNow brengt negen boeiende kunstenaars samen die in het kunstcircuit – eenmaal geïntroduceerd -, een spannende bijdrage kunnen leveren aan het bestaande.

L’objectif de ce projet d’exposition est d’initier un discours artistique indépendant de toute tendance communautaire tant au niveau culturel, qu’au niveau politique. Cette vaste prospection, un gigantesque tour d’ateliers dans différentes villes telles qu’Anvers, Gand, Bruxelles, Hasselt, Mons, Charleroi, Liège, … a abouti à une sélection de neuf artistes. Force est de constater que chacun des (jeunes) artistes invités expriment leur engagement social par des méthodes totalement différentes. Certains utilisent le mode de l’infiltration, d’autres se laissent inspirer par l’histoire du lieu, d’autres encore tentent de mettre main mise sur la réalité par le biais de leur propre univers. L’exposition NowBelgiumNow rassemble neuf artistes fascinants qui enrichiront sans conteste le circuit artistique existant.