Archives quotidiennes :

Emilio Lopez Menchero, biennale de la peinture, musée Raveel

Emilio Lopez Menchero participe à la biennale de la peinture organisée par le Musée Raveel. 01.07 – 14.10. 2012

Roger Raveelmuseum / Museum D&D.

Gildestraat 2-8
9870 Machelen-Zulte België

De Biënnale van de Schilderkunst is dit jaar aan haar derde editie toe. Dit tentoonstellingsproject ontstond uit de museale ambitie van  zowel het Roger Raveelmuseum als het Museum Dhondt-Dhaenens om het recente kunsthistorische verleden van de schilderkunst te contextualiseren en actualiseren. De bedoeling van de biënnale is om elke twee jaar een specifieke invalshoek te nemen die de schilderkunst van de laatste honderd jaar gericht benadert.

De intentie van de biënnale is in ieder geval niet om objectiviteit of volledigheid na te streven, maar wel om het werk van kunstenaars van verschillende generaties in dialoog te plaatsen en zo een subjectief onderzoek te doen naar een aantal sporen die de schilderkunst sinds de voorlaatste eeuwwisseling heeft gevolgd. Voor de editie 2012 staat het Mensbeeld centraal: hoe hebben kunstenaars sinds het einde van de negentiende eeuw de mens voorgesteld en et welke bedoelingen?

We kiezen er voor om in beide instellingen een andere benadering van het thema uit te werken. In het Museum Dhondt-Dhaenens worden relatief uitgebreide ensembles van een beperkt aantal kunstenaars getoond, terwijl het Raveelmuseum eerder focust op afzonderlijke werken van een uitgebreider aantal schilders. Zo streven we naar een complementariteit, waarbij de keuzes van de werken ook is ingegeven door de specifieke ruimtelijke condities van beide musea.

In de geschiedenis van de westerse schilderkunst is de representatie van de mens een bijna obsessionele bezigheid geworden. In tegenstelling tot andere culturen hebben de Europese en Noord-Amerikaanse kunst de menselijke figuur prominent naar voor geschoven. Over de historische grondslagen hiervan – o.m. de klassieke Griekse en Romeinse kunst en het ontstaan van de moderniteit en het humanisme ten tijde van de Renaissance – hoeven we op deze plaats niet verder uit te wijden.  Talloze kunsthistorische studies zijn hieraan besteed, de afgelopen decennia ook meer en meer vanuit een niet westers en globalistisch perspectief.  Vanaf de jaren 1990 hebben alle edities van de Documenta in Kassel de hedendaagse kunst in een wereldwijde context geplaatst.  Met de Biënnale van de Schilderkunst 2012 trachten we te achterhalen hoe deze verbrede horizon zijn neerslag heeft gekregen in de individuele artistieke praktijk van een beperkt aantal kunstenaars.

Voor de samenstelling van deze biënnale heeft het Raveelmuseum gepoogd om een veelheid van artistieke posities in de schilderkunst van de 19de tot de 21ste eeuw te belichten die geleid hebben tot het gediversifieerde mensbeeld in de schilderkunst van vandaag.  We hebben zijdelings ook aandacht voor de invloed van de schilderkunst op de fotografie die het picturale van meet af aan heeft omhelsd en de typische voorstellingen van de mens in de schilderkunst heeft overgenomen en verder ontwikkeld. Verder gaan we  binnen het algemene thema van het mensbeeld in op deelthema’s zoals de plaats van een genre als het portret in de hedendaagse schilderkunst.

A propos d’Emilio Lopez Menchero :

Emilio Lopez-Menchero is eerder als performance- en videokunstenaar bekend, maar heeft zich recent opnieuw geconcentreerd op de schilderkunst. Ook in dit medium, dat hij op een typisch hedendaagse en vrije manier beoefent, behandelt hij thema’s uit de populaire cultuur of beeldt hij zichzelf af, vermomd als een bekend figuur uit de kunst en de literatuur.