Archives quotidiennes :

Jeroen Van Bergen, In de regel van het Bouwbesluit, Oda Park, Venray

Jeroen Van Bergen

Vanaf 15 januari 2014 is in Odapark een solotentoonstelling te zien van Jeroen van Bergen. De kunstenaar werkt op dit moment aan de tentoonstelling die te zien zal zijn in zowel Theehuis, Projectruimte als Beeldenbos van Odapark.
De installaties van Van Bergen ontstaan vanuit zijn eigen ruimtelijke ervaring van bestaande gebouwen, straten, wijken of steden wereldwijd. Anders dan binnen de architectuur hebben zijn installaties geen andere functie dan enkel het creeren van ruimte. De ruimtes zijn niet leefbaar, bij de realisatie van zijn werk gaat het de kunstenaar in eerste instantie om het maken zelf. Daarbij legt Van Bergen zichzelf beperking op doordat hij werkt in een standaardmaatvoering van een eigen systeem, gebaseerd op de maten van het standaard toilet die zijn vastgelegd in het Nederlands Bouwbesluit. Hierin vind hij een maximale vrijheid in de toepassing van haar onbegrensde mogelijkheden. Daarnaast houdt hij zich bezig met de vraag: Hoe kan ik de toeschouwer meer bewust maken van ruimte? De kunstenaar wil de kijker opnieuw in contact brengen met de aspecten licht en tijd, waarbij hij gebruik maakt van modellen en tekeningen, die staan voor het weergeven van zijn architectonische ideeen van ruimte-ervaring. Het is in zijn beleving het voornaamste middel voor het speels artistiek begrijpen van de werkelijkheid.
Jeroen van Bergen is de winnaar van de Parkstad Limburgprijs 2013. De tentoonstelling in Odapark is te zien vanaf 15 januari, de opening vindt plaats op zondag 2 februari (zie uitnodigingen). Van Van Bergen is in het Beeldenbos van Odapark permanent een sculptuur opgenomen.

Odapark is een ambitieus en eigenzinnig centrum voor nationale en internationale vernieuwende hedendaagse kunst, gelegen in een 19 hectare groot bosrijk stiltegebied tussen verstedelijkte gebieden in het noorden van de provincie Limburg. Figuurlijk bevindt Odapark zich in de periferie van de steden Eindhoven, Nijmegen/Arnhem en Düsseldorf. Gevoelsmatig trekken we de lijn door tot in Maastricht, dit in navolging van Oda, de naamgeefster van Odapark.

Odapark center for contemporary art,Merseloseweg 117, 5801 CC Venray

[sociallinkz]