Archives quotidiennes :

Aglaia Konrad, Monolith / life, Bruxelles

L’exposition “Monolith / life” , dialogue entre Aglaia Konrad et Willem Oorebeek, produite en septembre dernier à la Villa Romana à Florence, à l’invitation d’Angelika Stepken, est aujourd’hui proposée à Bruxelles, dans une nouvelle configuration spatiale. St-Lukasgalerie. Vernissage ce 8 mars. Accessible jusqu’au  21 avril.

Le communiqué de presse de la Villa Romana :

“Monolith/ life” is a joint exhibition by Aglaia Konrad (born in Austria, in 1960) and Willem Oorebeek (born in the Netherlands, in 1953). Both live in Brussels but have never exhibited together before. While Aglaia Konrad explores the structure of spaces and perspectives, the appropriation of space and the composition of social forms through the medium of photography and film, Willem Oorebeek works with levels of perception in the printed and pictorial media.

The starting point for their joint exhibition in Florence was a 16mm film Aglaia Konrad shot in the marble quarries of Carrara in 2010 while resident as an international visiting artist at the Villa Roma. It is part of her cycle of 16mm films, “Concrete & Samples”, dedicated to sculptural architects, which is now being shown in full.

Also premiered is the video “Angertal”, which records the architecture of ants in a small biotope in an Austrian valley and intercuts the diligent work of the insects with fundamental questions about senses of belief, perspective and orientation. “Angertal” is being shown in the new garden pavilion of the Villa Romana.

The “Monolith/ life” exhibition thematizes the presentation of films in a space installation developed specially for the rooms of the Villa Romana in collaboration with the Belgian architect Kris Kimpe. It is accompanied by a printed edition, which bears a motif based on Bruegel’s “Tower of Babel”.

Le communiqué de presse de St-Lukasgalerie

In ‘Monolith/ life’ presenteren Aglaia Konrad (1960 in Salzburg, AT) en Willem Oorebeek (1953 in Pernis,NL)voor de tweede maal hun werk in een gezamenlijke tentoonstelling. Beide kunstenaars leven en werken in Brussel, Aglaia Konrad is verbonden aan Sint-Lukas Brussel als docente.

Deze expo vormt een vervolg op hun eerste presentatie in Villa Romana in Firenze. Door middel van fotografische media en film van architectuur en sociale ruimte onderzoekt Aglaia Konrad structuren van stedelijke ruimte en urbanistische uiteenzettingen. Willem Oorebeek werkt al zo’n dertig jaar met waarnemingsvormen van mediale beelden en gedrukte media.

Als uitgangspunt voor deze gezamenlijke tentoonstelling dient de 16mm film die Aglaia Konrad in 2010 in en omtrent de marmergroeven van Carrara draaide. Deze film is een onderdeel van de cyclus van 16mm films « Concrete & Samples » die gewijd is aan het begrip sculpturale architectuur en die nu in zijn geheel zal worden getoond.

Daarnaast gaat de video « Angertal » – door beiden voor deze gelegenheid gemaakt – in première. Hierin wordt de architectuur van mierenkolonies opgetekend in een beperkte biotoop in een dal in Oostenrijk. De video verbindt de onverdroten arbeid van de insecten met fundamentele vragen omtrent geloof, positie en oriënteringszin. “Angertal” wordt getoond in een speciaal daarvoor ontwikkelde installatie.

De tentoonstelling thematiseert tevens de presentatie van film door een installatiegebonden ruimtelijke organisatie, waarvoor samengewerkt wordt met de architect Kris Kimpe. Ter begeleiding van de films en video wordt er een digitale druk van een door Willem Oorebeek bewerkte versie van de « Toren van Babel » van Breughel in de tentoonstelling opgenomen.