Archives quotidiennes :

Sophie Langohr, Jacques Charlier, Middle Gate Geel 2013, curator Jan Hoet

Sophie Langohr et Jacques Charlier participent à l’exposition Middle Gate Geel ’13 conçue par Jan Hoet.Cette exposition se concentre sur trois grandes catégories: le mythe, la psychiatrie et l’art. Plus concrètement, elle veut examiner l’interaction et l’influence mutuelle entre l’art mythique ou l’art plutôt religieuse, l’art brut et l’art moderne/contemporain. Il ne s’agit pas de distinguer leurs différences, mais d’accentuer leurs ouvertures et donc leurs liaisons, leurs affinités et leurs parallèles. En connectant le mythe, la psychiatrie et l’art, l’exposition veut créer un espace mental dans lequel peuvent surgir des idées autour de la présupposition de ce qui constitue l’art.
Par son contexte historique et contemporain, la ville de Geel fournit une dimension supplémentaire à l’exposition, vu qu’il s’agit d’un endroit unique au monde en ce qui concerne les soins psychiatriques et plus particulièrement les soins psychiatriques familiaux. Les patients du Centre de soin familial en psychiatrie sont en fait depuis des siècles placés dans des familles d’accueil et ainsi intégrés dans la société. Le dialogue entre les patients et les non-patients s’y trouve au premier plan. L’exposition épuisera pleinement ce contexte et vise à continuer, soutenir et intensifier ce dialogue.

Middle Gate Geel

Van 29 september tot en met 22 december loopt op drie locaties in de Kempense stad Geel Middle Gate Geel ’13, een groepstentoonstelling die focust op drie componenten, met name mythe, psychiatrie en kunst. De Vlaamse kunstkenner Jan Hoet is curator van dit project.

Bezoekers krijgen in de Halle, Gasthuismuseum Geel en Kunsthuis Yellow Art werk te zien van lokale kunstenaars. Middle Gate Geel ’13 onderzoekt de kloof, de parallellen en het spanningsveld tussen kunst en outsiderart, waarbij de ultieme vrijheid en het gebrek hieraan een grote rol spelen.

Geel ’13 concentreert zich op drie grote categorieën: mythe, psychiatrie en kunst. Meer specifiek onderzoekt ze de wisselwerking en wederzijdse beïnvloeding tussen mythische of meer religieuze kunst, outsider- en insiderkunst kunst. Niet zozeer verschillen staan daarbij centraal, als wel openingen en dus verbindingen, affiniteiten en parallellen tussen deze drie fenomenen. Door mythe, psychiatrie en kunst met elkaar in relatie te brengen, tracht de tentoonstelling een mentale ruimte en dialoog te creëren waarbinnen inzichten kunnen ontstaan over de veronderstelling van wat kunst is.

Jan Hoet, geboren in Leuven in 1936, groeide op in Geel. Zijn vader was er psychiater-neuroloog, verbonden aan het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum. Het huis waar de familie woonde is nu omgevormd tot het kunsthuis Yellow Art, waar Jan Hoet peter van is. De nu 75-jarige ‘kunstpaus’, ooit stichter en bezieler van het SMAK in Gent, curator van document IX in Kassel en ondermeer artistiek leider van MARTa in het Duitse Herford, werd in de adelstand verheven. Ridder Jan Hoet werd ook meermaals onderscheiden. Zo kreeg hij in 2009 het Verdienstkreuz 1 Klasse der Bundesrepublik Deutschland en een jaar later de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Algemene Culturele Verdienste. Dit jaar werd hij ook benoemd tot Ereburger van de stad Geel.

Sophie Langohr

Sophie Langohr
Vierge polychrome conservée au Grand Curtius de Liège, nouveau visage à partir de Raquel Zimmerman pour Shiseido de la série New Faces 2011-2012, photographies couleurs marouflée sur aluminium, (2) x 50 x 40 cm

[sociallinkz]